X 8K— T Y X KONINKLIJKE FAMILIE. Hare Majesteit, H. M. de Koningin Weduwe Regentes van het Koninkrijk. XXV tante der koningin: Hare Koninklijke Hoogheid nicht der koningin Hare Koninklijke Hoogheid Koningin Wilhelmina-Helena-Paulina-Maria, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, geboren 31 Au gustus 1880, dochter van wijlen Koning Willem Ill. geb. 19 Februari 1817, overleden 23 November 1890 en van Koningin Adelheid-Enima-Wilhehnina-Theresia. Prinses Wilhelmina-Maria-Sophia-Louise, geb. 8 April 1824, gehuwd 8 Oct. 1842 met Prins Carl-Alexander-August- Johann, Groothertog van Saksen-Weimar-Eisenach, geb. 24 Juni 1818. Koningin-Regerites Adelheid-Emma-Wiliielmina-Tiieresia, dochter van wijlen den Vorst van Waldeck en Pyrmont en van wijlen 11. D. II. Helena, Prinses van Nassau, weduwe van Koning Willem III, geboren 2 Augustus 1858. Prinses Wilhelmina-Frederika-Anna-Elisabeth-Maria, Prinses der Nederlanden, geb. 5 Juli 1841, (dochter van Willem-Frcclerik-Karel, Prins der Nederlanden, geb.28Febr. 1797, overl. 8 Sept. 1881), geb. 18 Juli 1871 met Wilhelm- Adolph-Maximiliaan-Carl, Prins vonWied, geb. 22 Aug.1845.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1896 | | pagina 34