T T HOOGE COLLEG4ËN VAN STAAT. Hoofden Jlinisteriën sedert 1848. Ministers van Staat. J. I I Ministers, Hoofden van Departementen. —sb XXVI Tijd vanduui. Datum Datum het Ministerie. M. D. 1862. 3 2 I A ug. 1891. 1894. Mr. J. Heemskerk Az. Jhr. Mr. F. J. J. van Eysinga. Mr. E. J. J. B. Cremers. Mr. tE. Baron Mackay. Mr. J. L. H. A. Baron Gericke van Her wijnen. 1 i 4 8 11 4 1 I 19 4 29 1883. 1888 1891. 1866 1868. 1871. 1872 1874 1877. 1879. 1849. 1853. 1856. 1858. I860. 1862. 18G6. 1866. 1868. 1871. 1872. 1874. 1877. 1879. 7 5 2 8 11 11 6 6 1 2 9 1 3 3 3 4 3 2 5 19 4 17 10 9 9 22 3 30 3 21 6 16 2 2 1 2 3 1 van aftreding. 25 Maart 1818. 1 Nov. 19 April 23 Juni 12 Maart 22 Febr. 31 Jan. 9 Febr. 1 Juni 4 Juni 8 Jan. 6 Juli. 27 Aug. 3 Nov. 19 Aug. 3 April 1883. 21 April 1888. 21 Aug. 1891. 21 Maart 1894. 1 8 Mei 23 April 21 April 21 Aug. 21 Maart 1894. 8 Mei van optredmg Buitenlandsche Zaken, Jhr. Mr. J. Roëll. Bitinenlandsche Zaken. Mr. S. van Houten. Justitie, Mr. W. van der Kaay. Financiën. Mr. J. 1’. Sprenger van Eyk. Oorlotj, Gep. I.uit.-Generaal C. D. II. Schneider. Marine, Jhr. II. M. van der Wijck. Koloniën, Mr. J. II. Bergsma. Waterstaat, Handel en Nijverheid, Ph. W. v. <1. Sleyden. 1894. I Donker Curtius. Thorbecke. Van Hall. Van der Brugghen. Van Tets. Godefroi. Thorbecke (Tweede). Geertsenia. Heemskerk. Fock. Thorbecke (Derde). Geertsema (Tweede). Heemskerk (Tweede). Kappeyne. Van Lynden van San den burg. Heemskerk (Derde). Mr. AC. Baron Macs ay. Mr. G. van Tienhoven. Tak van 1’oortvliet. Roell. Naam van 1 Nov. 1849. 19 April 1853. 23 Juni 185«. 12 Maart 1858. 22 Febr. i860. 31 Jan. 9 Febr. 1866. 1 Juni 4 Juni. 3 Jan. 6 Juli 27 Aug. 3 Nov. 19 Aug.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1896 | | pagina 35