i as— 1 T RAAI) VAN STATE. Staatsraden in buitengewone dienst. NEDERLANDSCHE RIDDERORDEN. HOOGE RAAD VAN ADEL. XXVII Kanselier der Orden: Jhr. G. M. Verspyck, Gep. Luit. Gen. Secretaris der KanselarijJ. II. L. F. van Franck. Mr. Kingnia Hz. Dr. P. L. Rijke. Mr. E. II. ’s Jacob. Mr. A. F. X. Luyben. —■33 Presidente: II. M. de Koningin-Regentes. Vice-PresidentJhr, Mr. J. /E. A. van Panhuijs. Leden: Mr. A. J. Swart, Mr. C. J. A. Heydenryck, Jhr. Mr. J. F. van Humalda van Eijsinga, Mr. H. A. des Amorie van der Hoeven, Jhr. Mr. W. F. Rochussen, Mr. J. Heems kerk Azn., Mr. I’. F. Hubrecht, J. C. C. den Beer Poor- tugael, Mr. J. P. R. M. de Nerée van Babberich, Mr. T. M. C. Asser, P. ten Bosch, Jhr. Mr. H, vander Wijck, Mr. U. H. Huber, Mr. J. P. Moltzer. SecretarisMr. G. Royaards. Referendarissen: Mr. A. J. Graaf van Randwijck. Mr. C. Bake. Commiezen van Staat: Mr J. B. Breukelman. Mr. W. L. Baron de Vos van Steenwijk. Mr. H. H. A. Nijs. VoorzitterA. Baron Sehimmelpenninck van dor Oye van de Poll en Nijenbeek.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1896 | | pagina 36