X tö X Y Y ALGEMEENE REKENKAMER. KABINET DER KONINGIN. VOOGDIJ DER KONINGIN. EJ->- XXVIII Voorzitter: E. W. J. Baron Six van Oterleek. Lede» W. A. van Rees. C. M. van Vliet. J. L. Becking. Jhr. Mr. S. M. S. de Savornin Lohman. Jhr. Mr. J. A. Sandberg. J. L. Le Bron de Vexela. Secretaris: Jhr. Mr. J. U. van Reenen. Referendaris: G. C. Baron van Asbeck. Moeder-Voogdes. H. .11. de Koningin-lVednwe, Regentes van het Koninkrijk. Mr. W. Baron van Goltstein van Oldenaller, Voorzitter. Jhr. Mr. J. Roëll. Jhr. Mr. .1. yE. A. van Panhuys. Mr. A. J. Swart. E. W. J. Baron Six van Oterleek. Mr. J. G. Kist. Mr. C. Polis. A. N. J. M. Baron van Brienen van de Groote Lindt. -tï: Leden Jhr. Mr. 'I h. IJ. F. van Riemsdijk. Mr. M. W. Baron du Tour van Bellinchave. Jhr. M. P. Smissaert. A. C. Baron Snouckaert van Schauburg. SecretarisJhr. D. Rutgers van Rozenburg. Directeur: Jhr. Mr. P. H. Gevers Deijnoot. ReferendarissenJhr. P. J. Vegelin van Claerbergen. C. O. G. de Ridder. Mr. J. A. Baron de Vos van Steenwijk.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1896 | | pagina 37