1761. 1761. 1766. Financiën. 1794. 1795. 1802. 1804. 1768. 1683. 1793. 241 BIZONDERHEDEN BETREFFENDE HET ONTSTAAN ENZ. en voor de tegenwoordige bestemming verbouwd in 1818—1819. 1747. Het logement „der vijf steden”, ingericht tot het thans bestaande Min. v. Buiten, zaken. 1749. De stichting „Renswoude” gebouwd. 1756. Het Hooftshofje gesticht. Nieuw gebouwde Luthersche kerk ingewijd, waarvan in 1759 de eerste steen werd gelegd. Het R. C. Weeshuis gebouwd. 17621764. Het Waalsche Weeshuis gebouwd, De bloemenmarkt op de Prinsengracht open gesteld. Sociteit „Place Royale” opgericht. De eerste luchtballon te ’s-Gravenhage opgelaten. Het gebouw der maatschappij voor proefonder vindelijke wijsbegeerte gesticht en daaraan in 1805 den naam „Diligentia” gegeven. Uitvinding, der Haagsche hopjes. (Ongeveer). De Sociteit .Besognekamer” gesticht en sedert 1808 in het thans daarvoor in gebruik zijnde gebouw gevestigd. De Witte Sociteit opgericht. Den bestaanden Stadsschouwburg in gebruik genomen. 1806. Het gebouw, hoek KneuterdijkParkstraat, in gericht voor Ministerie v. Financiën. 1807. De Koninkl. bibliotheek in het Mauritshuis geplaatst. 18061807. De Fransche kerk in het Noordeinde gebouwd. 1809. Het hoekhuis op het Buitenhof gedeeltelijk in gebruik gegeven aan het Haagsche departement tot ’t Nut van ’t Algemeen en in 1814 geheel. 16

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1896 | | pagina 396