i 1 I I r i i I t MAISON-DROUOT MïaöfflO™ 1 MEUBEBEN. H Japansche en Chineesche Goederen. C. H. WESSER Jr. Lrl iteww KUNSTVOORWERPEN. t| Conditiën en prospectus gratis verkrijgbaar. van «1 I Lange Houtstraat 7. - Gelegenheid tot in- en verkoop Antiquiteiten, Directe importatie van S^»t f/ros Ett. détail. Magazijnen en Kantoor geopend van II ’s morgens 9 tot ’s avonds 9 uur. Directeur. 1 I i I I EN

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1896 | | pagina 3