247 1880. 1882. 1884. naar 1884. 1885. 1881. 1881. 1884. 1884. 1884. 1880. 1880. 1881. 1881. 1881. 1881. B1Z0NDERHEDEN BETREFFENDE HET ONTSTAAN ENZ. en verlengd tot aan De Prinsengracht (BoekhorstraatBrouwers gracht) gedempt. De R C. kerk (Parkstraat) ingewijd. Het standbeeld voor Spinoza onthuld. De fontein op het Bankaplein opgericht. De Verhuell bank (in de Boschjes) gesteld. De Cremer-bank (in de Boschjes) gesteld. Het Panorama-gebouw (Bezuidenhout) gebouwd, en geamoveerd in 1888. Hotel „ZeerusF' (Scheveningen) gebouwd. Haagsche Burgerschool v. meisjes; verplaatsing naar het gebouw der gem. Apotheek, Laan. De Schelpsloot (JavastraatSumatrastraat) over- kluisd. De kermis te Scheveningen afgeschaft. van het stadhuis 1882. 18821883. Het nieuwe gedeelte (Groenmarkt) gebouwd. 1883. De Paleisstraat aangelegd. 1883. De Telefoon in gebruik gekomen. 1883. De zwem- en badinrichting (Mauritskade) geopend. 18831884. Kantoorgebouw der Nederl. Ind. Spoor- wegmaatsch. (Lange Beestenmarkt) gebouwd. 1883 1884 Restauratie van liet oudste gedeelte van het stadhuis. Aanstelling van een Gemeente-archivaris. De Passage (Buitenhof - Spuistraat) gebouwd. De overdekte markt (Wagenstraat) gebouwd en in 1889 verbouwd over Casino. De Koninkl. muziekschool overgebracht de Korte Beestenmarkt. De Prinsestraat verbreed het Kerkplein. Fontein Binnenhof gesteld.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1896 | | pagina 402