Ilflll van if f W vm W iir. DEN HAAG, Torenstraat 6 en 6A. Uitzending van Diners. \<V A. SWARTJES Nederlandsche Wasscherij en Ververij DEROODEHAND. Handschoenen worden echter alleen gewasschen a f 0.10 per paar. J. J. TUMMERS. S K Err 15 S T KAAT 5. Dames- en Heerenkleerlingstukken worden zonder uit elkander te worden genomen. NAT of CHEMISCH gereinigd en uitge stoomd: eveneens blijven de te verven voorwerpen in elkander: de kleur hiervan kan volgens elk op te geven staal verkregen worden. Ook gordijnen worden in elke kleur geverfd. Verder wordt alle beddegoed ehémisch gereinigd. Dekens worden gewasschen, gezwaveld en weder opgestoomd, (doch niet gekamd). Veeren worden gewasschen, uitgestoomd, gekruld en ook in ieder verlangd wordende kleur geverfd. Goederen ’s Woensdags ter uitstooming bezorgd zijn Zaterdags gereed om te worden afgehaald of bezorgd. Aanbevelend, wet de meeste achting,

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1896 | | pagina 449