C. R. VAN SfflJ ZOON Mad. L. S. SMITS, JVlodes et Coiffures. Dennenweg 182, La Haye. Fabrique de Chapeaux de Paille et de Feutre. TROM PSTR AAT 1L. Specialiteit in ANTHRACITKOLEN. IMPORTEURS van Engelsche anthracitnootjes welke beantwoorden aan de meest strenge eischen, welke aan anthracit te stellen zijn. KANTOOR Handelaren in Brandstoffen.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1896 | | pagina 458