i A. VAHLE Co. Loodgieter en Zinkwerker l PETROLEUM-, H4NG-, WoHtegim@e W en Crand_ers, Gas-Ornamenten, BADEN en BADKACHELS. AANLEG VAN GAS- en WATERLEIDING. STAANDE LAMPEN. REPARATIE AAN BakSBSlj, KOPER en BLIKWERK. VAN KINSBERGENSTRAAT No. 12G, bij de Prins-Hendrikstraat. DEN HAAG. CONCESSIE van het Echte Prof. Dr. G. Jaeger’s NORMAAL-ONDERGOED voor Heeren, Dames en Kinderen, 2 in Zomer- en Winter-qualiteiten, tot de laagste prijzen. DEN HAAG. HOOGSTRAAT 14. ROTTERDAM 340. r Lijders aan Jicht en Bheumatiek ten zeerste aanbevolen. Bovengenoemde Firma hebben wij voor ’s Graten- Jiage den alleenverkoop aangeboden. WILH. BENG ER Söhne, Stuttgart. ..7 KfflQF.GJSil 32 3. B’ s i MAGAZIJN VAN EN Electrlsehe en f^uchtdrukacheUen.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1896 | | pagina 462