J0H. BROERS J. J. RfllKlK STROOIEN- en VILTEN HOEDEN. Wagenstraat 108, Den Haag. BONTWERKER. Bereiden en M°n^Geren van Huiden. Bierkade 22, ’s-Gravenliage. VILTEN HOEDEN VOOR DAMES EN KINDEREN. Inrichting tot het vermaken, repareeren en van mot zuiveren van alle Pelterijen. Aparte afdeeling voor het bewaren van artikelen ter voorkoming van mot. FABRIKANT VAN Groote collectie nouveautés voor het winterseizoen. SPECIALE INRICHTING voor liet maken, wassclien, verwen, en vermaken van alle soorten strooien, en kastoren hoeden naar de nieuwste mode tegen billijken prijzen.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1896 | | pagina 471