X Y Y Provinciale Staten van Zuid-Holland. XLII Hoofdkiësdistrict Vlaardingen. A. H. C. M. J. IJzermans, P. F. L. Waldeck, P. Kikkert, A. van Hees Jz. f» Hoofdkiesclistricl Delft. II. Seret, Mr. W. K. S. van der Mandele, A. Vermaes Wz. lloofdhiesdis trict Schiedam. S. A. Maas, M. v. d. Laan, P. Loopuijt. Hoofdkiësdistrict Rotterdam. Mr. J. A. Vaillant. II. de Hie, Mr. D. van Weel, C. II. van Dani, J. Drost. J. van Stolk Az., F. B. "s Jacob, P. Havelaar Jz., P. C. van Vollenhoven, Mr. P. D. Kiely, Mr. S. Moller Hz., A. van Hoboken van Cortgenc, S. J. 11. de Monchij. Hoofdkiësdistrict Alphen. J. J, Duijnstee, S. van Velzen, N. D. Kemink, F. II. van Wichen. -1-■>-<« Mr. C. Fock, Comm, der Koningin, Voorz. Hoofdkiësdistrict Leiderdorp. Jhr. Mr. H. A. C. de la Bassecour Caan. Mr. L. M. J. II. Kerstens, Jhr. Mr. J. II. J. Quarles van Ufford. Hoofdkiësdistrict Leiden. Mr. H. A. Neeb, Dr. E. F. van Dissel, Mr. P. A- van der Lith, J. Rinkes Borger, A. E. van Kempen. lloofdliiesdistrict Zoetermeer. Mr. P. L. F. Blussé, Jhr. P. JI. G. von Fisenne, R. G. S. Baron van Rhemen van liheinenshuizen, Mr. J. G. S. Bevers. Hoofdkiesdistrict s-Gravenhage. Mr. Tb. L. JI. II. Horret, Mr. C. J. E. Graaf van By landt, Mr. L. P.H. JI. baron Michiels v. Verduijnen, J. F. W.Conrad,R, A. W. Sluiter, Mr. C. A. van der Kemp. II. M. de Vries. P. C. Evers, Mr. A. J. W. van Roijen, Mr. W. J. Snouck Hurgronje.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1896 | | pagina 51