k T T XLVII het opmaken 1 van Vijfde Afdeeling. Hoofdcommies A. T. van de Watering, belast met de volgende werkzaamheden: inkwartiering: bedrijfs- grond- en personeele belasting. Zesde Afdeeling. (algemfene secretarie.) Hoofdcommies: J. M. Stobberingh, belast met de volgende werkzaamheden: verkiezingen met het opmaken van kiezerslijstenagenda met index in het net schrijven van minuten, notulen enz.: het expedieeren van alle stukken; het bij houden van alle lijsten en roosters van de leden van den Haad en van Commission: administratief archief na 1813. OUD-ARCHIEF EN BIBLIOTHEEK. Archivaris: A. .1. Servaas van Rooyen. Geopend: Maandag, Woensdag en Vrijdag, van ’s morgens 10 tot ’s namiddags 3 uur. BUREAU VAN DEN GEMEENTE-ONTVANGER. Ontvanger: Jhr. Mr. C. H. Beelaerts van Blokland. Tot betaling van den hoofde.lijken omslag, de honden belasting. de belasting op het gebruik van gemeentegrond, en de waterleiding: op het Raadhuis, de eerste vijf werk dagen van elke week, van 9 tot 2 uur. CONTROLEUR DER GEMEENTE-FINANCIEN. C. Bosman, Kantoor aan het Raadhuis. Politie. Hoofdcommissaris: .1. C. van Schermbeek. Commissarissen van politie: Ie afd. F. de Klopper, 2e afd. F. A. P. Dietz. 3e afd. L. G. Vernée, W. H. Olivier, Commissaris Centrale afdeeling. HoofdinspecteurF. E. van Bunge. Het Hoofdcommissariaat van politie en het Commissariaat der centrale afdeeling zijn gevestigd op het Alexanderplein, het Commissariaat der eerste afdeeling op de Dagelijksche J Ï38’-' -’-*5^

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1896 | | pagina 56