X - Y Y XLVIII zijn per telephoon verbonden met de fabriek. SIS—-ES3 1 Groenmarkt, dat der tweede afdeeling op de Nieuwe Haven, A dat der derde afdeeling in de Keizerstraat te Scheveningen. Posthuizen der politie zijn geplaatst: 1 Loosduinsche brug. 2 Westerbaenstraat. 3 Van der Duynstraat. 4 Bezuidenhout. 5 Bij het Kurhaus te Scheveningen. 6 Van Ostadestraat. 7 Bij liet Station Hollandsche Spoor. 8 Vestibule van den Schouwburg. 9 Einde van het Zieken. •10 Hoogewal. '11 Kerkhoflaan. 12 Regentesselaan. 13 Laan v. Nieuw-Oost-Einde. BOUWPOLITIE. Inspecteur: W. de Vrind. Bureau 'op een der bovenlokalen van het Commissariaat van politie der le afd., dagelijks van 9 10 en van'12 uur. DUINWATERLEIDING. Directeur: Th. Stang. Bureau Prinsegracbt 25, geopend van 10—2 uur. (De werken zijn te bezichtigen op vertoon van een bewijs van toegangtot het pompstation, aan te vragen bij de Directie.) STEDEtIJKE GASFABRIEK. (Fabriek ter zijde van den Loosduinschen weg.) Directeur: .1. E. M. Kros. Het kantoor aan de Gasfabriek is geopend van ’smorgens 9 tot ’s namiddags 4 uur. De kantoren in de Kazernestraat zijn geopend van’s mor gens 9 tot ’s namiddags 3 uur: voor het aannemen van cokes-bestellingen, klachten, aan- vragen om hulp, aangifte voor gasverbruik en voor betalin gen op den laatsten werkdag van elke maand. De kantoren

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1896 | | pagina 57