r x X a>-<> L Hugo de Grootstraat, hoek Trompstraat no. 328. Hoogewal, Politiepost. Bazarstraat, hoek Zeestraat no. 72. A1 exanclerplein, Centraal Commissariaat van Politie. Bonistraat, tuinmuur van gebouw Riouwstraat no. 43. Atjehstr., hoek Bankastraat no. 107. Balistr. no. 88, hoek Laan Copes van Cattenbureh. Javastraat, Nassauplein, hoek Nassaulaan no. 23. Frederikstraat. ingang Frederikskazerne. Kanaalstraat, hoek Koninginne gracht no. 15.Koningskade (naast Dierentuin). Maurits- kade, ingang Oranjekazerne. Parkstraat no. 91. Kazerne straat, bureau der Gasfabriek. Jagerstraatje, hoek Vos in ’t Tuintje no. 2. Poli tie post Schouwburg,— Gemeente-Museum, hoek Tournooiveld. Kneuterdijk, hoek Hartogstraatje. Fluweelen Burgwal, hoek Korte Poten no. 62. Bezuiden hout, Politiepost. Bezuidenhout, tegen over Koningin-Emmapark Villa Sandvliet. Politiepost Laan van nieuw Oost-Einde. Zwarteweg, Gebouw voor Kunsten en Wetenschappen, Zwarteweg no. 74, hoek Hekkelaan. Z. O. Buitensingel no. 165. Nieuwe Haven, Politiebureau. Gedempte Spui no. 54. hoek Kleine Bagijnestraat. Spuistraat, hoek Passage. Buitenhof', Militaire Hoofdwacht. Te Scheveningen. Keizerstraat, Commissariaat van Politie. - Havenkade, hoek Gevers Deynootstraat. Politiepost, Zeebad. Nieuwe Badhuisweg, ingang Belgische park. VVittebrng t/o van Lennepweg. Hotel Promenade. Van Stolkpark. Kanaalweg. Vijzel straat, hulpbur. Gasfabriek. Hangbrug. Pompstation. (De gespatieerde namen wijzen plaatsen aan, waar tevens slangenwagens aanwezig zijn) GEMEENTEWERF. Groenewegje 26. Directeur der Gemeentewerken: J. A. Lindo. Adjunct-DirecteurJhr. C. D. A. G. Everts. Gemeente-Architect: P. Tirion. Bouwkundige A. Schadee. Administrateur: J. H. Meywert.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1896 | | pagina 59