T lïïl S O O- s Y LIX LANDEN VAN BESTEMMING. -126 •123 •126 ■125 35 25 o ■15 ■15 5 26 25 25 25 25 26 5 26 3 2 26 5 25 26 5 25 5 26 5 75 25 23 5 -125 75 5 5 25 26 25 26 25 25 5 25 3 2 25 5 25 25 5 25 5 25 5 76 25 25 5 -125 75 5 25 ■125 ■126 -125 -125 ■125 ■125 25 -126 ■15 -10 -125 15 ■125 •125 25 -125 25 125 25 35 •125 -125 25 35 40 25 75 5 5 5 5 5 5 75 5 76 5 5 5 5 75 5 76 5 75 5 5 76 -j-) Brieven aan militairen beneden den i;ang van officier kunnen met 5 cent worden gefrankeerd, mits ze niet zwaarder geen „ingesloten brieven” bevatten. SP ra ~p; -—5» ■10 -10 ■10 ■10 ■10 ■10 10 10 ■10 -10 ■10 ■10 -15 ■10 ■10 ■10 ■10 ■10 ■10 -10 15 10 10 ■10 ■15 ■15 10 zijn dan '15 gram en as>—- Curasao Denemarken Duitschland Egypte Engeland Frankrijk Griekenland Guyana (Fransch of Engelsch) Helgoland Indië (Ned. Oost- en West-). j- Indië (per Zeepost) Italië Kaap de Goede Hoop Luxemburg Malta Mexico Montenegro Mozambique New-Foundland Nieuw-Galedonië Nieuw-Zeeland Noorwegen Oostenrijk-Hongarije Oost-Indië (Britsch) Oranje-Vrijstaat (over Engeland) Portugal) »Vlissingen) Transvaalsehe Republiek (over Engeland via de Kaap) Transvaalsehe Rep. (via Natal).

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1896 | | pagina 68