MAISON-DROUOT g I £-.1 I i I Is I I' I l I I p Ti MEUBELEN. Wil i KUNSTVOORWERPEN. Japansche en Chineesche Goederen. Conditiën en prospectus gratis verkrijgbaar. C. H WESSER Jr. Ol Lange Houtstraat 7, Telephoon 374. -sa*- Gelegenheid tot in- en verkoop van Antiquiteiten, Directe importatie van Het «gries En detail. Magazijnen en Kantoor geopend van ’s morgens 9 tot ’s avonds 9 uur. Directeur. g I I I EN

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1897 | | pagina 4