GLASVERZEKEB1MAATSCHAPP1J Opgericht en Koninklijk goedgekeurd 19'NOVEMBER 1861. G. M. A. MAQUELIN, JBu.itenh.of S3. Zeer matige, vaste premiën, bij gunstige vooraarden. NEDERLANDSCHE Opnemen met prijsopgaaf kosteloos. WAARBORGKAPITAAL Reserven op ulto. December 1894: M7OO Deze Glasverzekering-Maatschappij. de OUDSTE in Nederland, verzekert tegen schade door het breken bij ongeluk, kwaad willigheid, oproer, enz. van Spiegelruiten, Spiegels, gekleurd glas in lood, geribte- en Engelsclie ruiten, ook gewoon dun glas, alsmede naam- en reclameborden van Marmerglas. DIRECTEUREN EN HoOEDKANTOREN G. M. A. MAQUELIN, Buitenhof 23, Den Haag. W. P. VAN DER HELD, Boompjes 9, Boilerdam. (bij de Practizijnshoek) naast het Hotel „De Twee Steden”. Brandverzekering op Amsterdamsche Beurspolis, bij de „Hollandsche Brand- en Levensverz.-Sociëteit” Opge richt Ao. 1808 te Amsterdam en bij de Phoenix”, Opgericht Ao. 1782, te Londen. Ook Transport-, Iribraalc- en Levensverzekering bij oude Maatschappijen.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1897 | | pagina 618