J. JONGBLOED ZOON, Behangerij, Stoffeerderij, MEUBELMAKERIJ, BEDDENMAKERIJ. Dagelijksche Pakschuitdienst tussclieix en ’s £RAVENHAG.E. A. VAN WEEGHEL, Speciale inrichting voor meubileering van geheele huizen. HOOGSTRAAT 27, ’s-GRAVENHAGE WoonplaatsBotersloot 29, ROTTERDAM. Vertrekt dagelijkseli van ROTTERDAM des namiddags 7 uur. Ligplaats HAAGSCHE VEER, nabij de Doele. Commissaris: T. J. VAN GELDERMALSEN. Vertrekt dagelijkseli van ’S-GRAVENHAGE des namiddags 7 uur. Hofleveranciers van H. 31. de Koningin-Regentes en van wijlen Z. 31. den Koning. Ligplaats: DUNNE BIERKADE, 2e Schuit vanaf de Wagenbrug. p't! Goederen worden na kennis- ge ving aan huis afgehaald.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1897 | | pagina 619