Ill HEIJST lAititii wiimmmB. Lampen worden als nieuw opgemaakt. Kantoor van Vaste Goederen en Assurantiën. fl DEN HAAG. Em iff a (Ires Vernikkelen, Vergulden, Verzilveren, Bronzen en Verkoperen. M A L A K K A S T R A A T 78-80-84, g Kantoor: „WONINGGIDS.” 8 g (Oprjericlit 1886). 2 0 voor ’s-Gravenhage. Scheveningen en Omstreken. 2 g Bevattende HEERENHUIZEN, VILLA’S enz. ter Verhuur of ten Verkoop aan bovengenoemd kantoor opgedragen. o 4W Het kantoor werkt geheel zelfstandig. "WS Woninggids en Informatiën kosteloos. 2 Hofstraat 67- E. KWIERIE, o (J» NIEUWSTE PLAN van ’s-Gravenhage met het o nieuwe bouwterrein (Duinoord) en afstaudswijzer 2 g 0.10. Aan het kantoor en bij voorname Boek- 2 handelaren verkrijgbaar. Jo <a Kantoor: „WONINGGIDS.” (Opgericht 1886). voor ’s-Gravenhage. Scheveningen en Omstreken. Bevattende HEERENHUIZEN, VILLA’S enz. ter Verhuur of ten Verkoop aan bovengenoemd kantoor opgedragen. Het kantoor werkt geheel zelfstandig"WS W oninggids en Informatiën kosteloos. Hofstraat 67- E. KWIERIE. NIEUWSTE PLAN van ’s-Gravenhage met het nieuwe bouwterrein (Duinoord) en afstaudswijzer f 0.40. Aan het kantoor en bij voorname Boek- ft ©393933333503330330333333339303333333300 Kantoor van Vaste Goederen en Assurantiën, 8 Q C)© ©Q C© Q© c 'L-

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1897 | | pagina 622