Brand te Hoogs Zwaluwe op 28 Augustus 1895. Dames Handwerken. Brigg’s Patronen. lAiiiit* bril tbc Vin. 40T HDcit L UXE-ARTIKELEN. Pearsall's Washing Filoselle and Filo-Floss. Inrichting tot het teekenen van Ornamenten, Bloemstukken, Monogrammen enz. in zeer korten tijd. Agentesse van de BUTTERICK’s PATRONEN. KONINKLIJKE MAGAZIJNEN VAN Ijzerwaren en Huishoudelijke Artikelen. Fabriek van INBRAAK VRIJE BRANDKASTEN en KLUISDEUREN, ’s-Gravenhage, Veenestraat 44. Dordrecht, Groenmarkt 9. Firma J. VAN ZANTEN Co. J. LIPS Bz. De ondergeteekende ver klaart dat. in zijn BRAND KAST fabrikaat van den Heer J. LIPS te Dordrecht, niet tegenstaande den lievigen vuur gloed. zonder de minste be- spuiting van het brandende gebouw, na afkoeling bij de opening door den Heer LIPS zelve, bleek, deszelfs inven taris geheel ongeschonden werd bevonden. Eere wien eere toekomt, met mijn hoogsten dank voor dit deugdelijk fabrikaat. D. A. van Es Vogel. Vrijscouranlen worden op aanvrage toegezonden. HOFLEVERANCIER. I

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1897 | | pagina 623