P. V. D. ÖUGTEN Johz. Jac. F. JEGELAAR, Rund-, Kalfs- en Lamsvleesch Bekende lage prijzen. Parapluies, Parasols, Encas Wandelstokken. Sroote Markt 1515 a. FABRIEK en MAGAZIJN Specialiteit OVERTREKKEN. VEENES TRA AT 31, VAN 'ër Blijft zich voortdurend in UEd. protectie aanbevelen tot liet leveren van uitsluitend eerste kwaliteit en diverse artikelen tot het vak in betrekking staande tegen concnrreerende prijzen. Onder hoogachting, aanbevelend UEd. I)w. Dienaar. P. V. o. GUGTEN Johz. VAN VOOR HET

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1897 | | pagina 624