W. M. KLUMPER, F.J.NUIJENS I W. M. KLUMPER, Fluweel, Pluche, Kanten, Linten en Knoopen. g Pendules, Candelabres, Horlogiën, 8 Klokken, Wekkers enz. in alle soorten. Prins JCendrikstraat 56. I Flinke, keuze. §>talen steeds voorhanden. tlïllKl OÏMWWW I in allerlei soorten. Q A. R. K E E R A R TT I 1\. E L E R vv Magazijn van F, Atelier voor alle mogelijke reparation. Abonnement voor opwinding. S FREDERIKSTRAAT 151, (bij de Mallemolen.) |g 1 D E N H A A G. F. F I - «SS ^,llllll|i|||||lllllllll(llinilllll|llllllinilllllllïdlllllllllllllllllHlllill'IIIIIIIIIINIdlll!lllllllTinTWnWnTITïTTll!l!|l|l|llll||||||il|||llil!lli^ Emiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiii

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1897 | | pagina 630