RESTAURANT ROYAL W. F. NOLLÉE, Magazijn van Schilder-, en Teekenbehoeften, f fiotograpfiien, JEncadrementen, enz. Se recommande pour son exellente cuisine et sa bonne cave. Bapier- a Kunsthandel Noordeinde 102, ’s GRA VENHAGE.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1897 | | pagina 634