J. A. ERINGAARD, 2eZoutmanstraat59, DEN HAAG. Mijsten, ^latcn^H^e-^irtonb. COMESTIBLES. i®* Korte Houtstraat 14. "W D. J. KREKEL A. W DEN BOSCH. Ameublementen, Rainie! io Ijoloniale Waten en N.B. Uitsluitend Koffie van J. HENDRIKS. Inlijsten en Schoonmaken van Platen. BILLIJKE PRIJZEN. Korte Houtstraat 14. g- o e d e i g- e n. g e in a a 1< t w e r It. ALSMEDE VOORDEELIG ADRES TOT HET

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1897 | | pagina 638