Waldeck Pyrraontkade 64165. Prijs per kuipbad 10,40 met douche f 0.45, bij abonnement zeer verminderd tarief, ZOO WEL WILLEM DE ZWIJGER, Dames- als Heerenbaden. Bij LOMAN FUNKE te s-Gravenhage verschijnt: PRINS VAN ORANJE, In zijn leven en werken beschreven door RUTH PUTNAM. BADHUIS facsimile's Voor Nederland bewerkt door Dr. D. C. NIJHOFF. Met vele portretten, afbeeldingen van steden, kasteelen, veldslagen, facsimile's van handschriften, landkaarten, allegoriën, geslachtslijsten, enz. enz., meerendeels naar schilde rijen en pKiten uit de 'llie en 11e Eeuw. Compleet in '12 afleveringen super-royal 8° formaat, of in 2 deelen. Elke aflevering bevat omstreeks 4 vel druks met verscheidene platen. Bij inteekening is de prijs per all. fo 75 Buiten inteckening wordt de prijs verhoogd. Bij alle Boekhandelaren is all. 1 ter inzage te bekomen.. »Jn de boekenkast van geen beschaafd Nederlander mag dit monument voor de eerste figuur onzer Vaderlandsche historie ontbreken.’’ (Het Vaderland.)

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1897 | | pagina 640