’s-Gwentaclie Stoomboaidiensttot vervoer van Paws on Goederen. 0 0 DAGELIJKSCHE DIENST voorloopig1 tussclien den Haag*, Rijswijk en Delft v.v. Delft swijk „Koningin Regentes’’. Dienstregelingen on information te bekomen DUNNE BIERKADE no. 16. De Directeur, B. JANSE JOHZ. TA Si S E S<\ ’s-Gravenhage en ’s-Gravenhage en Delft naar T> met de Salonbootjes„Koningin Wilhelmina” en en omgekeerd Enkele reis, f 0.20 0.15 Retour 0.35 0.25 Rijswijk (Hoornbrug). Enkele reis. 0.10 0.075 Retour 0.175 0.125 Couponboekjes verkrijgbaar a f 0.75 inhoudende 10 Coupons Ie kl. kajuit. 0.50 10 2e Ie kl. kajnit. 2ekl. kajuit. 0.20 0.35 0.10 0.173

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1897 | | pagina 647