14 ontvangt 1. 2. 3. 4. 5. 6. de stoelen wordt gehecht, het plaatsbespreken Het van Programma. portret van Christiaan Huygens, omgeven door een eerevuur brillante vonken en sterrenpracht. „Want ieder beschaafd Europeer kent Christiaan Huygens ten minste bij naam Potgieter. Het wapen van het geslacht Huygens, in fonkelende kleuren- glansen, op een fond van gouden en zilveren regens. De slingerbeweging, van vuur aanschouwelijk voorgesteld, be wogen door zware fonteinen. De planeet sarturnus in den ring door tintelende kleurenpracht, uitstralend omgeven door een gordel van vonken en sterrenregens. Zoolang het hemelrad zal wentlenen der uren Bepaalde slingerzwaai. in evenmaat. zal duren, Zoolang vereeuwigt de eer des Cyclus uwen naam; Zoolang Saturnus star, door u gered van blaam, Als of zij ooren droeg, vrij in haar’ ring zal zweven, Zal met dat hemellicht uw naam verheerlijkt leven.” Blinkende bengaalsche zon, om het feestterrein luisterrijk te bestral en Groote decoratie, eene voorstelling gevende van de Huygenspoort aan den Scheveningschen weg, in schitterende vuurschikkingen, verrassend te voorschijn tredend, geflankeerd door twee vuur- vederige pyramiden met gekleurde vuurcirkels luisterrijk versierd, het geheel overgoten door bouquetten vuurbloemen, en eindigend in een zwaar bombardement. Plaatsen kunnen besproken worden op Dinsdag 1 September, des voormiddags half tien tot 12 uur in den Schouwburg, vestiairestalles, Korte Voorhout 3, a 25 cents per persoon, op vertoon van de toegangs bewijzen. Het plaatsbespreken zal als volgt geschieden: ieder binnenkomende ontvangt een volgnommer. Van 1 af worden de binnengekomenen afgeroepen, en bespreken 1 of meer plaatsen, tot hoogstens 4 toe. De besproken plaatsen loopen van 1 af, beginnende met de 3de rij, en zoo vervolgens. Op het correspondeerende nommer, dat aan wordt een B gezet, met blauw potlood. Losse programma’s zijn op den ochtend van a 25 cents verkrijgbaar. GROOT TOEPASSELIJK VUURWERK voor het terras van het Kurhaus, vervaardigd door A. Gall, Pyrotechnicus te Rotterdam, ten lO1/* uur precies. (Door den welwillenden steun van den Directeur Generaal van de Maatschappij „Zeebad Scheveningen”. den Heer B. Goldbeck, werd het Bestuur van „die Haghe” in de gelegenheid gesteld dit vuurwerk aan te bieden.)

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1898 | | pagina 114