NEDERLANDSCHE GASMETERFABRIEK FABRIEKSMETERS EN REGULATEURS. JCoofdleidingen voor Sas- en Water. Zelfregistreerende Drukkingaanwijzers. GEORGE WILSON, Loosduinsche weg 191/241, ’s-GRAVENHAGE. Droge en natte Gasmeters, Munt-, Proef- en Experimentmeters. Manometers. Probeertoestellen voor Gasmeters, enz. AANNEMER voor het leggen van Telegram-adres WILSON, HAAG. Eerekruis: Amsterdam 1895. Gouden medaille, technische onderscheiding: Amsterdam 1895. Groote bronzen medaille, geschonken door H.H. M.M. de Koningin en Koningin-RegentesAmsterdam 1895. Gouden medaille: Gouda 1892. Zijnde allen de hoogste onderscheidingen.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1898 | | pagina 12