6 Jhr. Mr. Laurens van den Bergh van Heemstede, Oud-lid der Provinciale Staten van Utrecht. Mr. J. B. van Berckel, Lid van den Gemeenteraad. Ur. P. Berends. G. G. W. van den Bergh, Regent van het Pi. C. Ziekenhuis. W. H. Bierman, Luit, kolonel, plaatselijk commandant. Jhr. A. J. H. L. Bingkhorst tot den Binckhorst. J. Binnendijk, dirigeerend officier van gezondheid. C. Blanckenhagen. S. Bleeker, Professor aan het Seminarie Hageveld, te Voorhout. V. Bogaers. J. C. A. Bos Sulpke, le luitenant der infanterie. M. J. van Bosse, Gep. directeur der openbare werken in N. O. I. J. C. Bouman, Administrateur der registratie en domeinen. Jhr. L. C. van den Brandeleb, Kapitein bij den generalen staf. II. A. le Bron de Vexela, Kapitein bij het Reg. Gren. en Jagers. J. L. le Bron de Vexela, Lid der’Algemeene Rekenkamer. Jhr. J. E. von Bülow, Commies der Posterijen. J. M. Busch, Kapelaan der St. Jacobskerk. E. M. A. Bijleveld, Gepensioneerd majoor. D. J. van Bwsterveld Jr. J. J. van Blisterveld. P. L. C. de Charro. Jhr. J. A. W. L. Cornets de Groot van Kraaijenburg. M. M. Couvée Jr., Directeur van de Koninklijke Bazar. F. H. Crans, Ambtenaar ter Gemeente-secretarie. S. B. Criellaert. J. M. .1. Cuypers. Pianofabrikant. Jhr. Mr. A. von Daehne van Varick. Mr. P. Deketh, Oud-assistent-resident. Mej. P. Delprat. G. Dirkzwager, Consul van Engeland te Maassluis. J. J. Doffegnies. G. G. Drabre. A. van der Drift. Mr. Th. G. van Eok. Directeur der Mij. Geldbelegging. J. W. Enschedé, Bibliothecaris te Haarlem. H. L. Enthoven HLz., J. van Erven Dorens, Pastoor der Kerk v. h. H. Hart van Jezus. G. Eschadzier. G. A. Franses. Jhr. Mr. C. H. C. Flugi van Aspermont.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1898 | | pagina 172