EENE VORSTIN VAN BETEEKENIS. (Met portret). De redacteur van liet Haagsch Jaarboekje rekent het zich tot een weemoedige plicht niet alleen de afbeelding te geven van de op 23 Maart 1897 te Weimar over leden Groothertogin van Saksen, Prinses Sophie der Nederlanden, maar ook bij dat portret, uit haar laatste levensjaar, een woord van hulde en dankbaarheid te spreken, uit naam der Vereeniging die Haghe, wier Donatrice de Vorstin, van de stichting der Vereeniging af, is geweest, en op wier steun de Vereeniging steeds mocht rekenen. Waar hij reeds als voorzitter der Vereeniging der diep betreurde doode, in de vergadering van 21 April 1.1., een woord mocht wijden, en in korte trekken haar levensbeeld ontwierp, voelde hij zich thans meer aan getrokken om een stem te doen hooren, die uit Duitsch- land klonk, en een eigenaardig karakter heeft. Immers de Groothertogelijke Oberbibliothekar Geh. Hofrath P. von Bojanowski”, heeft, in de National

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1898 | | pagina 180