NAAR AANLEIDING VAN HET AANSTAANDE 25-JARIG BESTAAN DER AMBACHTSSCHOOL, TE ’s-GRAVENHAGE. Voor zoover ik kan nagaan, is het stichten vaneen Ambachtsschool, hier ter stede, ’t eerst in ’t openbaar besproken in een vergadering der afdeeling ’s-Gravenhage van de Maatschappij tot bevordering der bouwkunst. Het initiatief tot die stichting ging evenwel uit van de afdeeling ’s-Gravenhage der Vereeniging tot bevorde ring van fabrieks- en handwerksnijverheid in Nederland. Daarop vormde zich een afzonderlijke vereeniging van „leden-deelhebbers”, onder den naani van „De Ambachtsschool te ’s-Gravenhage”. Deze vereeniging In den loop van 1898 zal het 25 jaren geleden zijn, sinds de Ambachtsschool hier gevestigd werd. Aangezocht door de Redactie van dit Jaarboek, om naar aanleiding van dat feit, een overzicht van dat tijdperk te geven, heb ik getracht hieraan door het na volgende te voldoen.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1898 | | pagina 196