36 NAAR AANLEIDING VAN HET 25-JARIG BESTAAN, ENZ. E X C TJ R S IN Naar 1884 Bestuur. Comité. Van Nieukerken. Van Nieukerken. Dr. Mouton. Dir. d. Gein, werken. Dir. d. Gem. werken. V. d. Kemp. Klerkx. Godon. Van Nieukerken. Mutters Zn. Simons. Joh. Mutters. Idem. Kuipers. Gebr. van Malsen. Tromp. Dr. Mouton. Hoogwerf. Kros. Dr. Wijnmalen. Door bemiddeling van Kol. v. Pesch. Luijendijk. Molenaar. Rieck. Comité. Gehouden in 1885 1886 1887 1888 ■1894 s ■1889 1890 5 ■1891 1892 1893 Feestelijke bijeenkomst der Israël, ambachts-vereeniging. Nieuw gebouwde „Passage”, Tentoonstelling met wedstrijden van handwerkslieden. Gemeentelijke stoomgemalen. Tentoonstelling van gastoestellen. Smeewerk zijner firma. Uitvoering Nationale Zangschool voor handwerkslieden. Tentoonstelling v. kunstnijverheid in de Koekamp. Villa’s i/h Prinse Vinkenpark. Margarine boterfabriek. Brandweer-gebouw. Stoomgemaal a/d Delftsche vaart. Meisjes Industrieschool. Stoom-meubelfabriek. Werkmanswoningen a/dParallelw. Verbouwd Zuid Holl. Koffiehuis. Nieuwe woonhuizen. Nieuwe werkmanswoningen. Stoom-timmerfabriek. Platteelbakkerij „Rozenburg”. Margarine boterfabriek Rijswijk. Machines aschstaal. Machines gasfabriek. Museum Meerm. Westhr. Stoomgemaal Haagsche bosch. Openb. tentoonstelling Kunstnijv. der Teekenaeademie. Rijks constr. werkplaats te Delft. Windmolen a/d Delftsche vaart. R. K. gesticht a/d Loosd. weg. Stoomgemaal a/d Delftsche vaart. Vleeschhouwerij v. „Eigen Hulp”.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1898 | | pagina 219