71 HET SPREKENDE DEN HAAG. Dat g’ Uw gelijke hier, Zeg mij, is ’t boscli 9 Amsterdam. H. 2) Zie Haagsch Jaarb. door Huygens zeker. aan wolven door dien strijd; van wilde dieren wel bevrijd? Sylva. Bosch. Der beesten vroeger, thans der menschen dood, 2) Leef ik voor lust en ben voor tweegevechten, Een kampplaats, waar door ’t lood De burgers hunnen twist beslechten. De menschen worden vaak gelijk Aula interior. Biniien-Hoff. De Hofzaal, en Venus, en Mars, en het geld, De fiscus, ’t Gerecht en de wetten, Dit alles is mijnen de Haag is mijn tuin Maar hierop gelieve te letten, O Vreemdling! en dit is het beste: ’k Ben het hart der Geünieerde Gewesten. v. 1891 blz. 28. Het mogelijk aldaar wordt Incite. Borgh-wall. Terecht beroemt gij U te zijn een wereldwonder, 0 Amsterdam, den Haag doet voor onder. Maar ziet ge mij, erken dan onomwonden, TT ’j’ 1 zoo niet Uw meerd’re, hebt gevonden. Via Sylvae nova. Bosch-kaede. Tot hiertoe strekke zich het dorp die Haghe uit! Niet verder schrijde ’t voort. Wil toch de rust niet storen Der vogels en van ’t wild en van der nymphen stoet Steekt g’ over deze gracht, dan is het bosch verloren,

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1898 | | pagina 256