Hout-Zijde. 76 HET SPREKENDE DEN HAAG. Jani Henrici via. Jan Henricks-straet. Naar Hendrik noem ik mij, ’k weet niet wie Janus 5) is, Misschien beduidt dit, dat het eind hier is te vinden, van den vrede, ook gem. zst. nmw een,, overdekte Via Sylvestris sive lignea. brevior. Korte Hout-slraet. Mij ook tel men gerust tot d’alleraanzienlijkste straten, Al ben ik ook maar sinds kort en van kort hout gemaakt. Werklijk verdien ik den krans, dien ge mij ter eer hebt gevlochten, Schoon is het einde 2) dat hier ’t heerlijke werrekbekroont. van het groote zoowel als van ’t kleine. Voor de Mathesis ben ik een raadsel van oudshergeweest. Omtrek en middenpunt, een. Wie dit zou willen betwisten Ovenvege dat ’t eind, tevens het midden hier is. andere straat op zijn kruispunt het drukste bebouwd is, en boeren verbaasd, Latus Oriëntale Anterioris Sylvae 3). Ik ben de grens van het Bosch, Staan over mij meestal, burgers Want op mijn hoek staat slechts één huis 4). het grootste van allen En daarnevens één stal, die met dit huis is vereend. Waar vaak een 1) Hout gelijk boschnog over in de Haarlemmer en Alkmaarder-Hout. 2) De Korte Houtstraat was het verlengde van de Lange. H. 3) De midden weg tusschen het Voorhout en het Groote Bosch. H. 4) Van Huygens. 77. Zie H. J. 1897, blz. 141. 5) Janus de god zijgang1’ of Passage.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1898 | | pagina 261