140 JAN VAN WASSEN A Eli. Blijkens het hiervoren gerelateerde was men van meening, dat het lijk te Wassenaar zou worden bijgezet. De Riemer leert ons hoe plechtig de begrafenis te ’s-Gravenhage plaats had. De Ridderschap, de Edelen, de President en de Raden van Holland waren tegen woordig. Dat het wapenbord niet op zijn graf werd Van derthien stoop Ryns wyn gehaelt ten huyse van Cornells lubbers dochter derselver tyt over de voirsz maeltyt gedroncken, de stoop thien groot, be lopende iijjÊvs. Den heen en broeden van sinte Jans gescenct twee stede kannen Ryns wyn den premonstreyten twee stede kannen romenye en de religieusen van de vier biddende oirden, eiken drei stede kannen romenye omdat zyluyden ten versoucke vand gerechte dat lichaem vand~voirsz hee van Wassenaere tsavonts mit processie mede inne haelden en brochten in der voirsz prochie kercke en des ande n daechs als de vuytvaert gedaen was tselve lichaem met processie weder vuyt geleyden, en dat zyluyden hertelick den almogeri God voir de ziele gebeden hebben en noch bidden zouden elke kanne van zeven pynten de stoop van de ryns wyiï thien groot en van de romanye ix gro belopende tsamen vijgvijsixtt Aernt diertszfj] dienre van onser liever Vrouwen Ghilde voir zijn recht van de ghildebroeders de weete te doene van dat cleet van onser liever vrouwe op te kiste te leggen en de weder af te dragen en de andere bood- scappen bij hem gedaan vjs. De biddesters voir huer Recht van de vrouwen van den gerechte vroescap ende schutters de weete te doene om ter vuytvaert van de voirss hee te comen ende dair over te offeren betaelt xijs.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1898 | | pagina 326