233 EEN OUD PLEKJE. Van de Velde, welke woning later tot uithangbord had „de Vijf Haringjes.” De ingang van de Prinsestraat werd in 1618 inge nomen door de woning van Gijsbert van Hoogenhouck, secretaris van de Hove van Holland, enz. In 1629, toen diens zoon Cornelis Commissaris van de Monsteringe ten dienste der Staten-Generaal was, werd het belend noordwaarts door het huis van den Raadsheer Fagel „ende den hoff van de huijsinge daer tegenwoordich de taeffel van leeninge wordt gehouden”ten Oosten aan de voorzijde de oud-Burgemeester Van Duijnen en achter A. J. Dorrenboom, mitsgaders Burgemeester Kinschot en ten Westen de tesorier Goch. In 1659 woonde er de pensionaris Cornelis van Zoutelande. In 1740 vinden wij onder de belendingen genoemd de bakkerij „de Vette Hen.” De gemeente ’s Gravenhage werd in 1859 eigenares van het perceel, waarop de gemeenteschool, bekend onder den naam „school van Hoffmann” werd gesticht, om in 1884 tot straat te worden bestemd. Waar thans het postkantoor staat, bevond zich ook in de vorige eeuw het Generaal Postcomptoir.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1898 | | pagina 423