TOESPRAAK BIJ GELEGENHEID DER PLECHTIGE CONSECRATIE VAN DE NIEUWE R. K. KERK TE RIJSWIJK, OP 29 SEPTEMBER 1897. Pastoor, geluk er meeDaar staat De glorie van uw pastoraat, Het doel, waar Rijswijks roomsch verleden Drie eeuwen lang voor heeft gestreden; De zegekroon, door ’t trouw en sterk geloof Herwonnen op geweld en dubblen roof. De waarheid, die hier eens met bang gefluister En schuwen blik een wijkplaats zocht in ’t duister, Maar van des onspoeds aanvang af Haar licht, ter diepte neergeslagen, Weer telkens hooger op zag dagen, En hoop noch moed verloren gaf, Viert eindlijk haar triomf, straalt weer in vollen luister, Ontslagen van den laatsten kluister, Die immer nog (reeds veel te lang) Herinren bleef aan vroegren druk en dwang.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1898 | | pagina 435