6 ■13 Oct. 21 22 23 24 25 27 28 30 2 Nov. -14 -19 f J. van Stralen, 70 jaar. Werkend Lid van die Haghe en Hoogheemraad van Delfland; was van 18681887 Lid van den Gemeenteraad, van 18771887 Wet houder belast met het beheer der plaatselijke werken en Oud Luit. Kol. Commandant der Schutterij alhier, ■f Jan M. ten Kate Mzn. Kunstschilder. j- Westerouen van Meeteren, 88 jaar, gep. Schoutbij Nacht titul. Bidder M. W. O. en Ned. Leeuw. Plechtige viering van het25-jarig bestaan der R.-Kath. parochie van den H. Joseph in de kerk aan de van Limburg Stirumstraat. Dr. Salverda de Grave eindigt met het geven van onderwijs aan II. M. de Koningin en wordt benoemd tot Ridder Ned. Leeuw. II. M. de Koningin wordt voormiddag» kerkelijk aan genomen door den Hofprediker Dr. van der Flier. Bevestiging van 11. M. Koningin Wilhelmina in de beneden zaal van het Paleis in het Noordeinde door Dr. van der Flier, die na afloop der plechtigheid wordt benoemd tot Ridder Ned. Leeuw. Eerste deelneming aan het Heilig Avondmaal van Koningin Wilhelmina in de Kloosterkerk. Komst van den Duitschen Generaal von Hahnke, door Keizer Wilhelm belast met de aanbieding van een halssieraad (een brillanten kruis) aan II. M. de Koningin ter gelegenheid van Hare kerkelijke bevestiging. H. M. de Koningin-Regentes ontvangt in audiëntie den Nieuwbenoemde!! Britschen Gezant, mr. Henry Howard die in de plaats komt van den naar Weenen overgeplaatsten gezant Sir Horace Rumbold. -j- Mr. E. J. J. Cremers, lid van de Eerste Kamer. Algemtene Leden-vergadering van die Haghe. Sprekers de II H. J. J. van Nieukerken, mr. P. H. P. van Marie, M. Henriquez Pimentel en R. H. Driessen. H. M. de Koningin plaats een gedenksteen in het op het terrein achter het Kon. Paleis in aanbouw zijnd Huis archief van H. M. Kolonel Wüppermann, benoemd tot commandant van het 3e Regiment Huzaren, neemt het bevel over dat korps. Bij deze gelegenheid geeft hij in het Malieveld met een toespraak den standaard aan dat Regiment terug, die onlangs voorzien is van het

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1898 | | pagina 444