A. C. PLANJE, 15- Groote Bierkade 15_ ’s-Gravenhage. irv i OLLi:vnon:} >i Extra Stout Brown Stout f 1,80 de 12 halve fl. f 1,44 de 12 halve ft. Hoofdagent voor de Koninklijke Nederlandsche Beijersch Bierbrouwerij AMSTERDAM. Stoombierbrouwerij „Het Scheepje”, HAARLEM. Stoombierbrouwerij „De gekroonde Ring”, OUDENBOSCH. Stoombierbrouwerij „De gekroonde Valk”, AMSTERDAM. W~ Depót en Bottelarij: KORTE BEESTENMARKT5. Binnen- en Buitenlandsche BIERHANDEL VAN De aflevering gescfyiebt op ^ust en op ^lesscfyen, volgens Prijscouranten der Brouwerijen.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1898 | | pagina 456