r r x HOOGE COLLEGIËN VAN STAAT. Hoofden van Departementen. Ministers Ministers van Staat. Ministeriën sedert ISIS. A XXVII Tijd van duui Datum Naam Datum van van optreding het Ministerie. van aftreding. J. D. 1862. 3 1891. 3 Jhr. Mr. F. J. J. van Eysinga. Mr. JE. Baron Mackay. Mr. J. L. H. A. Baron Gericke van lier wijnen. 23 April 21 April 21 Aug. 21 Maart 8 Mei 2 3 1 1 3 3 1 1 1 4 2 9 4 29 1894. 1897. 3 4 3 2 2 2 8 11 4 7 1 o 19 20 1849. 1853. 1856. 1858. 1860. 1862. 1866. 1866. 1868. 1871. 1872. 1874. 1877. 1879. 1866. 1868. 1871. 1872 1874 1877. 1879. 6 6 1883. 1888. 1891. 1894. 1894. 7 5 2 8 11 11 5 19 4 17 10 9 9 22 3 30 3 21 6 16 25 Maart 1848. 1 Nov. 19 April 23 Juni 12 Maart 22 Febr. 31 Jan. 9 Febr. 1 Juni 4 Juni 3 Jan. 6 Juli. 27 Aug. 3 Nov. 19 Aug. 23 April 1883. 21 April 1888. 21 Aug. 21 Maart 1894. 8 Mei 28 Juli Buitenlandsche Zaken, Mr. W. II. de Beaufort. Binnenlandsche Zaken. Mr. H. Goeman Borgesius. Justitie, Mr. P. W. A. Gort van der Linden. Financiën. Mr. N. G. Pierson. Oorlog, Gen. Maj. K. Eland. Marine, J. C. Jansen. Koloniën, J. T. Cremer. Waterstaat, Handel en Nijverheid, C. Lely. Donker Curtius. Thorbecke. Van Hall. Van der Brugghen. Van Tets. Godefroi. Thorbecke (Tweede). Geertsema. Heemskerk. Fock. Thorbecke (Derde). Geertsema (Tweede). Heemskerk (Tweede). Kappeyne. Van Lynden van San- denburg. Heemskerk (Derde). Mackay. Van Tienhoven. Tak van Poortvliet. Roëll. M. 1 Nov. 1849. 19 April 1853. 23 Juni 1856. 12 Maart 1858. 22 Febr. 1860. 31 Jan. 9 Febr. 1866. 1 Juni 4 Juni. 3 Jan. 6 Juli 27 Aug. 3 Nov. 19 Aug.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1898 | | pagina 45