X <BE T I ns— T MINISTERIE VAN BINNEN LANDSCHE ZAKEN XXXVI ÖS— voor de Levensverzekeringen, M. Henriquez <5K Minister, Mr. H. Goeman Borgesius. Audiëntie, Zaterdags 12 ure. Secretaris-Generaal, Mr. H. J. Dijekmeester. Adviseur voor de Medische en Vétérinaire Zaken, Dr. W. P. Ruijseh. Adviseur Pimentel. Kabinet van den Minister. Geheim Archief. Referendaris, chef van het Kabinet. J. W. E. Scheltus. Afdeeling Secretarie en Expeditie. Referendaris, chef der afdeeling, A. Belinfante Jr. Afdeeling Algemeens Zaken en Comptabiliteit. Referendaris, chef der afdeeling, G. W. van Kempen. Afdeeling Binnenlandsch Bestuur en Armwezen. Referendaris, chef der afdeeling, Mr. J. W. II. M. v. Idsinga. Afdeeling Nationale Militie en Schutterijen. Referendaris, chef der afdeeling, L. F. G. P. Schreuder. Afdeeling Onderwijs. Referendaris, chef der afdeeling, A. P. Huber. Afdeeling Kunsten en Wetenschappen. Referendaris, chef der afdeeling, Jhr. Mr. V. E. L. de Stuers. Afdeeling Medische Politie. Referendaris, chef der afdeeling, Mr. A. F. Baron v. Lynden.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1898 | | pagina 54