Y X MINISTERIE VAN MARINE. Kabinet van den Minister. XXXVII titulair, II. A. de Smit van den A £2-r>—<- Y <8JK Minister, J. C. Jansen. Audiëntie Vrijdags -11 ure. Secretaris-Generaal, L. A. Dittlof Tjassens. Luiten, ter zee le kl„ W. D. H. Baron v. Asbeck. (Adjudant) Afdeeling Materieel der Zeemacht. Chef. Directeur voor Scheepsbouw, C. L. Loder. Afdeeling Personeel. Chef. Kapitein ter zee. W. J. Derx. Afdeeling Loodswezen. Chef. Schout bij Nacht titulair, J. Spanjaard. Afdeeling Hydrographie. Chef. Kapitein ter zee t' Broecke. Afdeeling Soldijen, Voeding en Kleeding. Chef. Hoofd-Inspecteur v. Administratie, W. H. F. Vogel. Afdeeling Comptabiliteit. Chef. Referendaris, S. Wolfson. Algemeene Secretarie. Bureel Expeditie. Chef. Hoofd-Commies, C. F. Gravelotte. Algemeene Secretarie Bureel Zegel en Leges. Chef, Hoofdcommies, J. P. H. Hartman. Bureel Geneeskundigen Dienst. Chef, Inspecteur van den Geneesk. Dienst. Schout bij Nacht, L. P. Gijsberti Hodenpijl. Bureel Stoomvaartdienst. Chef, Inspecteur van den Stoomvaartdienst. Kapitein ter zee titulair, H. J. Beucker Andreae. Bureel Torpedodienst. Chef, Inspecteur van den Marine Torpedodienst. Kapi tein ter zee L. C. Rovers. Bureel Artillerie. Chef, Inspecteur over de Artillerie der Marine. Kapitein ter zee, W. F. Blaauw. Bureel Marinestaf. Chef van den Marinestaf. Schout bij Nacht, F. J. Stokhuizen. Bureel Intendance, Korps Mariniers. Chef, Intend, van het Korps Mariniers. Luit. Kol., J. Allot.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1898 | | pagina 55