T POSTWEZEN. LV en Ontvanger Ontvanger Dir. Bel. 1ste Afdeeling: C. M. Visser. Kantoor: Gr. Halstraat 3. Ontvanger Dir. Bel. 2e Afdeeling: W. F. J. Passtoors. Kantoor: Prinsegracht 31. (Beide kantoren geopend de eerste vier werkdagen der week van 92 uur, behalve den laatsten werkdag van de maand. Ontvanger Dir. Bel. te SeheveningenII. G. R. Ellens. Ontvanger Invoerr. en Accijnzen: A. Keek. Kantoor: Valkenhuis bij de Gevangenpoort. Ontvanger van Zegel en Registratie, Gereehtelijke Administr. Akten: W. C. de Man. Kantoor: Kazernestraat 68. Ontvanger van Registratie Burgerlijke Akten: A. W. van Boven. Kantoor; Scheveningsche Veer. 7. van het Buitengewoon Zegel: D. Raven. Kantoor: Binnenhof. Ontvanger der Successierechten N°. 1 O. M. J. Moorrees. Ontvanger der Successierechten N°. 2: J. de Graag. Kantoor: Buitenhof 38. Directeur der Registratie en Domeinen in Zuid-Holland J. A. Molhuijsen. Buitenhof 38. Bewaarder der Hypotheken, van het Kadaster enz. J. H. Winkelman. Kantoor: Buitenhof 37. RIJKSBETAALKANTOOll Prinsengracht 8. BetaalmeesterO. G. Lotsij. liet Hoofdkantoor, Kerkplein, is alle dagen geopend I van 7.50 ’s morgens tot 9.50 uur ’s avonds. Zondags en op alle erkende Christelijke feestdagen van'8.50—1.50 uur. Voor postwissels en kwitantiën alleen op werkdagen, van 8.502.50 uur. Voor de Pakketpost alleen op werkdagen van 8.50 uur’smor- gens tot 8.50 uur ’s avonds. Het Kantoor der Rjjks-Postspaarbank. Buitenhof no. 35, is geopend op werkdagen van 8.50 uur 's morg. tot I 8.50 uur ’sav.op Zon- en Feestdagen van 9.50 uur’s morg. -

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1898 | | pagina 73