r X X I I I LXV LANDEN VAN BESTEMMING. Port. Noorwegen irzending naar hetzelfde 2,75 2,— 2, 2,— 2, - 9 2,— Tonkin Guadeloupe Martinique Fr. Guyana Béun ion Pondichery Griekenland Helgoland (eiland) Indië (Britseh Oost-) Italië met Sicilië en Sardinië Luxemburg Montenegro Portugal Oostenrijk-Hongarije Bumenië Servië Spanje Constantinopel Beyrouth, Candia, Dardanellen. Gallipolie, Jaffa Mitilene, Bhodus, Salonica, Smirna, Valona en eenige andere plaatsen in Turkije. Zweden Zwitserland Nederlandseh Indië zie pag. 57. 1.376 1.50 0,70 3,10 4.35 1.125 0,625 9 1.125 0,875 -1,-125 1.25 1,37 5 0,75 1,125 1,125 9 1,125 9 1.50 1,50 1,75 1.625 1,25 9 1.— 9 0,75 Het verschil in vrachtprijs voor vei land wordt, behalve door verschil in gewicht, veroorzaakt door den verzendingsweg.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1898 | | pagina 83