Levensverzekering-Maatschappi] „NEERLANDIA” Gi-evestigd te ’s-GRAVENHAGE. Lange Beestenmarkt 9. COMMISSARISSEN: De Maatschappij sluit verzekeringen bij overlijden, zoowel met doorloopende als tijdelijke premiebetaling, gemengde verzekeringen, lijfrenten en pensioenen. Voor waard en en tarieven gratis verkrijgbaar ten kantore der Maatschappij en bij hare Vertegenwoordigers. Mr. D. E. L. A. Pens, Connnissionnair in Effecten, ’s-Gravenhage. Mr. F. W. J. G. Snijder van Wissenkerke, Raadadviseur bij het Departement van Justitie, ’s-Gravenhage. P. J. A. ten Hagen, Boekdrukker en Uitgever, ’s-Gravenhage. Mr. D. van Houten, Advocaat en Procureur, ’s-Gravenhage. W. J. van Sandick, Lid van den Gemeenteraad, Dijkgraaf van den Tedingerbroekpolder, ’s-Gravenhage. S. C. Korteweg, Lid van het Hoofdbestuur van de Hollandsche Maatschappij van Landbouw, 's-Gravenhage. "de Jongh van Polsbroek, Rijksbetaalmeester, Rotterdam. Directeur, J. A. van Lith Jzn. ’s-Gravenhage. Geneeskundig Adviseur, Dr. A. A. Korteweg, ’s-Gravenhage. Wiskundig Adviseur, J. A. Boogerd, 's-Gravenhage.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1899 | | pagina 11