Tijdperken voor liet jaar 1899. XXI ©- Sedert Jaren 6712 van 649 5660 1943 1899 1824 1315 375 371 300 281 236 227 500 492 420 385 De Juliaansche periode De Schepping volgens de Israëlieten 5659 en September Het Begin van den ouden stijl De geboorte van Christus Jaartelling der Javanen Tijdrekening der Mahomedanen Den bouw van het Binnenhof in 1250, onder Graaf Willem II Den vergrooten bouw der Groote of St. Jacobskerk onder Hertog Albrecht v. Beijeren 1399,1402 afgebr. De instelling der Jaarmarkt of Kennis 1407. Den aanvang der Hoeksche en Kabelj. Onlusten te ’s Gravenhage in 1479 De instelling voor den Haag van een vroedschap 1514. Het oproer te ’s Gravenhage, wegens de belastingen i n 1524 Maarten van Rossum in ’s Gravenhage 1528. Het afloopen van ’s Gravenhage door de Span jaarden 1572 Den Gregoriaanschen of nieuwen stijl De instelling van het Burgemeestersambt voor den Haag 1599 Het onthoofden van J. v. Oldenbarneveld 1618. Den aanleg van den Scheveningschen Weg 1663 Den moord op de Gebroeders Jan en Corn, de Wit 1672. 327 317

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1899 | | pagina 29