e- Protestantsche Feestdagen. R.-Kath. Feest- en Kerkdagen. XXIII IS .9 V 2 3 9 25 1 12 ■19 25 26 30 31 25 26 5 Maart. 1 April. Mei 6 •15 23 29 2 Fehr. 5 12 •15 -19 22 24 Goede Vrijdag 31 Maart. Paschen 2 en 3 April. Hemelvaartsdag ...11 Mei. Pinksteren 21 en 22 Mei. Kerstmis 25 en 26 December. •1 Januari. Besnijdenis des Heeren. Driekoningenfeest. Te vieren als Zondag. Feestdag van den Zoeten Naam. Verloving van de H. Maagd Maria. Septuagesima. Maria Lichtmis. Verplichting om Mis te hooren. Sexagesima. Quinquagesima. Aschdag. Begin der Veertigdaagsche Vasten. Eerste Zondag van de Vasten. Quatertemperdag. Quatertemperdag. H. Mathias, Apostel. Dag van Devotie. Quatertemperdag. Tweede Zondag van de Vasten. Derde Zondag van de Vasten. Vierde Zondag van de Vasten. Passiezondag Feestdag van den H. Jozef. Maria Boodschap. Te vieren als Zondag. Palmzondag. Witte Donderdag. Goede Vrijdag. Paaschzaterdag. Paschen. Tweede Paaschdag. Te vieren als Zondag. Beloken Paschen. H. Marcus, Evangelist. H.H. Philippus en Jacobus, Apostelen. Dag van Devotie.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1899 | | pagina 31