Israëlitische Feestdagen. Begin der Jaargetijden. XXV' 0 27 28 -© i -13 15 17 20 21 22 23 24 25 26 10 Decem. Evangelist. Dag van Tweede Zondag van den Advent. Vastendag. Vasten dag. Derde Zondag van den Advent. Quatertemperdag. Vastendag. H. Thomas, Apostel. Dag van Devotie. Quatertemperdag. Vastendag. Quatertemperdag. Vastendag. Vierde Zondag van den Advent. Kerstmis. Te vieren als Zondag H. Stephanas, eerste Martelaar. Te vieren als Zondag. H. Joannes, Apostel en Devotie. H.H. Onnoozele kinderen. van den Winter. Kortste dag. Nieuwjaar (5660) 5 en 6 Sept. Groote Verzoendag 14 Sept. Loofhuttenf. 19 en 20 Sept. Vreugde der Wet 27 Maart 21. Begin der Lente. Gelijkheid van dag en nacht. Juni 21. Begin van den Zomer. Langste dag. September 21. Begin van den Herfst. Gelijkheid van dag en nacht. December 21. Begin Hamansfeest 24 Februari. Paschen 26 en 27 Maart en 1 en 2 April. Weekenfeest 15 en 16 Mei. Verwoesting v. Jerusalem 16 Juli.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1899 | | pagina 33