V Hoofden Ministeriën sedert 1848. H00GE COLLEGIËN VAN STAAT. Ministers, Hoofden van Departementen. Ministers van Staat. XXVII Tijd vanduui- Datum Naam Datum van optreding het Ministerie. van aftreding. D. 7 1 185’5. 4 22 1 16 2 19 ■o 4 20 3 21 Mr. .E. Baron Mackay. van Herwijnen. 1894. 1897. 9 Febr. 1 Juni 3 1 1 3 4 2 2 1 2 2 8 1 1 11 8 1 1 4 7 1 2 5 19 4 17 10 23 April 21 April 1894. 1897. 1 2 19 April 23 Juni 12 Maart 22 Febr. 31 Jan. 9 Febr. 1 Juni 4 Juni 6 Juli. 27 Aug. 3 Nov. 3 Jan. 6 Juli 27 Aug. 3 Nov. i860. 1862. 1866. 1866 1868. 1871. 1872 1874 1877. 1879. Donker Curtius. Thorbecke. Van Hall. Van der Brugghen. Van Tets. Godefroi. Thorbecke (Tweede). Geertsema, Heemskerk. Fock. Thorbecke (Derde). Geertsema (Tweede). Heemskerk (Tweede). Kappeyne. Van Lynden van San- denburg. Heemskerk (Derde). Mackay. Van Tienhoven. Tak van Poortvliet. Roell. Pierson. Buitenlandsche Zaken, Mr. W. II. de Beaufort. Binnenlandsc.he Zaken, Mr. H. Goeman Borgesius. Justitie. Mr. P. W. A. Cort van der Linden. Financiën. Mr. X. G. Pierson. Oorlog, Luitenant-Generaal K. Eland. Marine, Jhr. .1. A. Roell. Koloniën, .1. T. Cremer. Waterstaat, Handel en Nijverheid, C. Lely. Jhr. Mr. F. J. J. van Eysin. Mr. J. L. H. A. Baron Gericl 25 Maart 1848. 1849. 1853. 1856. 1858. I860. 1862. 1866. 1866. 1868. 1871. 1872. 1874. 1877. 1379. 1 Nov. 1849. 19 April 1853. 23 Juni 12 "Maart 1858. 22 Febr. 1883. 1888. 1891. 21 Maart 1894. 8 Mei 28 Juli 1’3 April 1883. 21 April 1888. 21 Aug. 1891. 21 Maart 1894. 8 Mei 28 Juli

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1899 | | pagina 35